ارتباط با مرکز آموزش زبان جهان نما :56656024-(021)

جدول زمانی ترم زمستان

نام دوره یا کلاس
نام استاد تاریخ و روز شروع ساعت برگزاری
کلاس
تاریخ و روز
امتحان فاینال
وضعیت ثبت نام
Family and Friends(3)
P/C
خانم رستمیچهارشنبه
۱۳۹۷/۱۰/۱۹

۱۰:۳۰ الی۱۲
صبح
شنبه

۱۳۹۷/۱۱/۱۳

در حال ثبت نام
ثبت نام کنید

Family and Friends(1)
P/B
خانم رستمی دوشنبه

۱۳۹۷/۱۰/۲۴
۵:۳۰ الی ۷
عصر
شنبه

۱۳۹۷/۱۱/۲۳
تکمیل ظرفیت
ثبت نام کنید

Family and Friends(1)
P/B
خانم رستمی دوشنبه

۱۳۹۷/۱۰/۲۲
۹ الی ۱۰:۳۰
صبح
چهارشنبه

۱۳۹۷/۱۱/۱۷

در حال ثبت نام
ثبت نام کنید

Family and Friends(2)
P/B
خانم رستمی شنبه

۱۳۹۷/۱۰/۸
۴ الی ۵:۳۰
عصر
دوشنبه

۱۳۹۷/۱۱/۸

در حال ثبت نام
ثبت نام کنید
Four corners (4)
P/B
خانم دربینشنبه
۱۳۹۷/۱۰/۱۹

۴ الی ۵:۳۰
عصر
دوشنبه
۱۳۹۷/۱۱/۱۵

در حال ثبت نام
ثبت نام کنید

Family and friends (2)
P/C

خانم دربین

شنبه
۱۳۹۷/۱۰/۱۵

۵:۳۰ الی ۷
عصر

شنبه
۱۳۹۷/۱۱/۱۳

در حال ثبت نام
ثبت نام کنید

Four corners (4)
P/B

خانم دربین

چهارشنبه
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
۱۰:۱۵ تا ۱۱:۴۵
چهارشنبه
۱۳۹۷/۱۱/۱۰

در حال ثبت نام
ثبت نام کنید

تمامی حقوق برای آموزشگاه زبان انگلیسی جهان نما محفوظ است 2018 © - طراحی و توسعه : تیوان وب