ارتباط با مرکز آموزش زبان جهان نما :56656024-(021)

جدول زمانی ترم زمستان

نام دوره یا کلاس نام استاد تاریخ و روز شروع ساعت برگزاری
کلاس
تاریخ و روز
امتحان فاینال
وضعیت ثبت نام
Family and Friends(3)
P/C
خانم رستمی چهارشنبه
۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۱۰:۳۰ الی۱۲
صبح
شنبه

۱۳۹۷/۱۱/۱۳

در حال ثبت نام
ثبت نام کنید
Family and Friends(1)
P/B
خانم رستمی دوشنبه

۱۳۹۷/۱۰/۲۴

۵:۳۰ الی ۷
عصر
شنبه

۱۳۹۷/۱۱/۲۳

تکمیل ظرفیت
ثبت نام کنید
Family and Friends(1)
P/B
خانم رستمی دوشنبه

۱۳۹۷/۱۰/۲۲

۹ الی ۱۰:۳۰
صبح
چهارشنبه

۱۳۹۷/۱۱/۱۷

در حال ثبت نام
ثبت نام کنید

Family and Friends(2)

P/B

خانم رستمی شنبه

۱۳۹۷/۱۰/۸

۴ الی ۵:۳۰
عصر
دوشنبه

۱۳۹۷/۱۱/۸

در حال ثبت نام
ثبت نام کنید
Four corners (4)
P/B
خانم دربین شنبه
۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۴ الی ۵:۳۰
عصر
دوشنبه
۱۳۹۷/۱۱/۱۵
در حال ثبت نام
ثبت نام کنید

Family and friends (2)
P/C
خانم دربین شنبه
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
۵:۳۰ الی ۷
عصر
شنبه
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
در حال ثبت نام
ثبت نام کنید

Four corners (4)
P/B
خانم دربین چهارشنبه
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
۱۰:۱۵ تا ۱۱:۴۵ چهارشنبه
۱۳۹۷/۱۱/۱۰
در حال ثبت نام
ثبت نام کنید

تمامی حقوق برای آموزشگاه زبان انگلیسی جهان نما محفوظ است 2018 © - طراحی و توسعه : افق وب